09
May
08

TALINO LAKAS YAMAN GANDA at PAG-IBIG


Habang binabasa mo ang isang ito ay may mapapansin kang may mga parting pabalikbalik. Ito’y talagang sinadya. ang plano ko noo’y lapatan ito ng musika, ala-BLOWIN’ IN THE WIND ni Bob Dylan. Sayang nga lang at hanggang ngayon hindi ko pa ito naisagawa.

Bookmark and Share


1 Response to “TALINO LAKAS YAMAN GANDA at PAG-IBIG”


  1. October 6, 2008 at 8:25 am

    kapag talino ay taliwas, akin na lang ang pag-ibig na wagas…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: