12
Mar
08

Kung Tayo’y Magiging IisaKUNG TAYO’Y MAGIGING IISA

ni Manoy Doro

kung gitara mo’t gitara ko’y
pagsasamahin ang tinig
at sabaysabay tayong aawit
ng iisang himig
kung sabaysabay din tayo
sa pagkalabit at pagtipa
pakingga’t tunog nating dalawa
ay magiging iisa

kung kita’y hahayaan
sa iyong pag-awit
wala kang madamang kasiyahan
kahit sansaglit
ang papasanin mo’y
ga-mundong paghihirap
pagkat sa mga pangangailangan
wala sa iyong lilingap

kung sa pag-awit
ako’y hahayaang mag-iisa
pagtipa’t pagkalabit ko’y
walang kasigla-sigla
tunog na magawa’y
magiging matamlay
pagkat sa mga pagkakamali
sa aki’y walang aagapay

ngunit kung sa pag-awit
tayo’y magkasabay
tunog nating dalawa’y
mapupuno ng buhay
at kung sa magulong mundo
ito’y ating iparinig
kahit kakaunti man lang
mga puso nila’y magkakapag-ibig

Bookmark and Share


2 Responses to “Kung Tayo’y Magiging Iisa”


  1. 1 eng
    May 15, 2008 at 2:01 am

    UPLIFTING….kung lahat tayo’y magiging isa, manoy doro..WE CAN DO WONDER’S!!!!The possibilities are endless,the ideas are boundless…isn’t that amazing!!!

  2. July 3, 2008 at 9:50 pm

    mainam sana kung tayong lahat ay magkakaisa, ‘di ba?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: