11
Mar
08

Pakikipaglaban sa Kahirapan

PEOPLE POWER PEOPLE POWER PEOPLE POWER Edsa Revolution Edsa Revolution Edsa Revolution Edsa

PEOPLE POWER:
pakikipaglaban sa kahirapan

“kung ang mga abang buhay nami’y kaya mong kitlin,
mga puso’t diwa namin ‘di mo magawang pasukuin !”

Pakikipaglaban sa Kahirapan

ni doroastig
kalagitnaan ng taong ‘78

tusong kahirapan, hindi ka namin kinatatakutan
sa kalupitan mo maghihikahos ma’t gagapang
kami ma’y mamumulubi’t magiging kahabaghabag
mga mithi’t pangarap namin ‘di mo mabubuwag
 
ngayo’t magpakailanman ulo nami’y ‘di iyuyuko
kami sa iyo’y lalaban hanggang sa kayo’y maigupo
sa mga puso’t diwa namin paninindiga’y ‘di marurupok
‘di hahayaang mga pangarap mauuwi lamang sa alabok.
 
minimithing kasaganaha’y abot tanaw na namin
ang nagbabagang araw sa ami’y lilipas din
libong dusa’t hapis man sa amin ngayon nakapaligid
bukas ay liligaya ri’t may tuwang walang patid.
 
ang pagpapagod mo, kahirapan, lahat masasayang lang
sa kapangyariha’t katusuhan mo kami ‘di malilinlang
kung ang mga abang buhay nami’y kaya mong kitlin
mga puso’t diwa namin ‘di mo magawang pasukuin!

Natitiyak kong alam n’yo na kung sino ang ‘kahirapan‘ sa tulang ito kung malaman n’yong ito’y naisulat ko noon pang panahon ng martial law. Mahigpit ang pamamalakad noon ng pamahalaang diktadurya at hindi ka basta-basta makakabatikus ng deretsahan kaya idinaan na lamang ng maraming ayaw ng diktadurya sa ibang pamamaraan tulad ng pagsulat ng mga tula at awit, pagpinta, mga pagsasadula at iba pang sining – na nagbunga naman. Noong ika-22 hanggang ika-25 ng Pebrero ng taong 1986, nangyari ang People Power Revolution sa Edsa, ‘and the rest is history’, ‘ika nga.

Bookmark and Share          To view or post comment, please click here


3 Responses to “Pakikipaglaban sa Kahirapan”


 1. May 15, 2008 at 6:48 am

  I can relate to this article, as I was once a Labor Leader, and a member of Kilusang Mayo Uno, I really appreciate it that we have the same thoughts about poverty. keep up the good work and keep writing poems and articles such as this one.

  Regards,
  Ka Ester

 2. May 15, 2008 at 2:22 pm

  maraming salamat Ka Ester. hayaan mo’t ilalagay ko rito ang iba pang mga gawa ko. and please take note, these are written during the martial law era kaya marahil alam mo na kung ano o kung sino ang “KAHIRAPAN”

 3. 3 eng
  May 15, 2008 at 3:05 pm

  hats down to you, manoy doro……i was too young to remember the martial law era,it’s something that i used to read and heard from people who experienced it first hand.i guess, poverty does not fade in time, it gets worst in time.tyranny may changed it’s face but never it’s character…looked at where or what we become as a nation…on personal level,poverty should not stop one to achieve his dreams and aspirations in life, it should start there…sabi mo nga”””kung ang abang buhay nami’y kaya mong kitlin, mga puso’t diwa namin di mo magawang pasukuin…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: